İlge Psikolojik Danışmanlık

Çocukların, gençlerin, çiftlerin ve diğer bireylerin sahip oldukları güçlerini kullanabilme ve bir bütün olarak değişime, büyümeye dair olan tüm süreçlerinde onlara eşlik etmesini diliyorum İLGE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞIN.

Ergenlerde Kariyer Danışmanlığı

Kariyer danışmanlığının amacı, gençlere kendilerini ilgi, yetenek ve değerler bakımından iyi tanıyarak gerçekçi ve sağlıklı kararlar verme ve doğru kariyer planlaması yapma yönünde destek olmaktır.

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

İLGE Psikolojide öncelikle, çocuğu veya ergeni tanımak, anlamak ve yaşadığı güçlüklerin kaynağını belirlemek amaçlanır. Bu süreçte, çocuk ve ergeni tanımak ve doğru değerlendirmek için görüşmeler planlanır.

Aile ve Çift Danışmanlığı

Çiftlere yaşadıkları ilişki sorunlarını çözmeleri için yardım edilir. Pof. Dr. Hürol Fışıloğlu hocamızın dediği gibi, “Karı-kocalık olmadan, iyi bir anne-babalık olmaz. Tam tersi de doğrudur”. Bir problemi olan ve bu problemi kendi güçleriyle çözemeyecekleri kararında veya bilincinde olan aileler terapiye başvurabilir.

Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Anlamak ve anlaşılmak ihtiyacı ile yola çıkan kişiye eşlik edilmesidir. Yaşamın her döneminde karşılaşılan sorun ve güçlüklerle baş edebilmek, hayatı daha iyi yönetebilmek, aile ve yakın çevreyle olan ilişkilerini düzenleyebilmek, yeni, işlevsel düşünce ve davranışlar oluşturmak isteyen her bireyin yararlanacağı bir yardım sürecidir.

Grupla Psikolojik Danışmanlık

Grupla psikolojik danışma, bireylerin alanında yetkin bir uzman danışman veya terapist liderliğinde oluşturulmuş güvenli bir grup ortamında

BLOG