HAKKIMIZDA


İLGE Psikolojik Danışmanlığı ve hizmet alanlarını anlatan siteme hoş geldiniz. Ben Canan, iki çocuk annesiyim, evliyim. Lisans eğitimimi 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda, yüksek lisans eğitimimi yine aynı fakülte ve anabilim dalında 2006 yılında tamamladım. Şu anda ise Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR Bölümünde doktora eğitimine devam etmekteyim.

On altı yaşında seçtiğim mesleğimde 21. yılımdayım. Bir psikolojik danışman olarak ilköğretim, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerle ve onların aileleriyle, öğretmenleriyle çalıştım. Bu süreçte; çocuklar ve gençlere, akademik, mesleki, sosyal/duygusal gelişim alanlarında desteklemek amacıyla hem bilgi verip yönlendirdim, hem de onlara karşılaştıkları güçlük ve problemlerin çözümünde bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık uygulamaları sağladım. Aynı zamanda eğitim-öğretim sürecinin çok önemli bir parçası olan aile ve öğretmenlere yönelik seminerler, çalışmalar gerçekleştirdim.

Okulda çalışmayı, eğitimin bir parçası olduğum bu süreci hep çok sevdim, aynı zamanda öğrenmeyi de, Psikodrama, Terapötik Kartlar, CAS (Cognitive Assessment System) Kuram ve Uygulama, Frostig Görsel Algı Testi Kuram ve Uygulaması, Rorschach Testi, Aile ve Evlilik Terapileri, Kaygı Sorunları Yaşayan Çocuklara Eğitim Ortamlarında Destek Olmak, Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapi başta olmak üzere mesleki kurs ve eğitimlere, ulusal birçok kongre, sempozyuma katıldım.

Bugüne kadar edindiğim bilgi birikimini ve deneyimlerimi, yine çocuk ve gençlere, ailelere ve kendini gerçekleştirmek isteyen bireylere faydalı olmak amacıyla İLGE Psikolojik Danışmanlık çatısı altında paylaşmaya devam edeceğim. Dileğim, öğrenme ve öğrendiklerimi dönüştürebilme sürecimin hep devam etmesi.