AİLE VE ÇİFT DANIŞMANLIĞI


Aile, “yaşayan-devamlılığı olan, organize olmuş, değişik üyeleri olan, üyeleri arasında devamlı bir ilişkinin olduğu bir bütün” dür.* Aile ve evlilik terapisi ise çiftlere yaşadıkları ilişki sorunlarını çözmelerinde sistemli bir yardım sunan bir yaklaşım/terapi biçimidir. Kök aile problemleri, evliliğe uyum, cinsellik, aldatma, boşanma, tek ebeveynli aileler çalışılan konular arasındadır.

İLGE Psikolojik Danışmanlıkta, aile ve evlilik terapisi, Klinik Psikolog Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’nun Genel Sistem Teorisi ve Minuchin, Bowen, Satir Aile Terapisi Yaklaşımları çerçevesinde kendi geliştirdiği, kültüre özgü öğeler de taşıyan “İlişki Pusulası Modeli” ne göre yapılır. Bu modele dayalı olarak eşlerle çalışabilmek için üç aşamadan oluşan eğitim ve süpervizyon süreçlerinden geçilmiştir.

Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, “Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi”, eğitim notları.