NEDEN İLGE?


Yaptıklarımı ve yapacaklarımı anlatan bir isim bulmak ne kadar zormuş… Uzun süren bir arayıştan sonra, kelimenin anlamını ve kökenini öğrenince “İLGE” oldu seçimim.

Türkçe bir kelime olan İLGE, “Eski Türklerde kutsal kabul edilen kayın ağacının yani yaşam ağacının güç verdiğine inanılan reçinesi” anlamına geliyordu. Her kültürde rastlanılan ve çok sevdiğim bir simgeydi hayat ağacı…

Anlatıldığı üzere, “yeryüzünün en yaygın inançlarından biri olan ağaç kültünün şekli kültürden kültüre farklılık göstermekle birlikte, genellikle benzer sembolik anlamlar yüklenmiş, insanlar onda öz hayatlarını ve ruhlarını bulmuşlardır. Ağaç sembolünün gerek dinler tarihinde, gerek mitolojide, gerekse folklor ve sanatta bu denli yoğun kullanılmasının sebebinin ağacın görünüşü ve yapısından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Yaşayan her insan gibi, hep yukarı, göğe doğru uzanarak, çıkmak, boy atmak ve meyvelerini vereceği başa ulaşmak eğilimini ve özlemini gösterir. Ağaç, dünya kültürlerinde doğurganlığın, ölümsüzlüğün, şansın, bereketin, sağlığın, hastalıktan kurtulmanın sembolüdür”.*

“Güçlü kökleri, geçmişi ve ataları, güçlü gövdesi şimdiki zamanı ve insanların şu anki yaşamını, güçlü budakları ise geleceği ve gelecek kuşakları, gelişmeyi temsil etmekteydi hayat ağacının. Ağacın bütün üç kısmı da, daha doğrusu evrendeki üç dünya da aslında birbirine eşit bir denge üzerine bağlıydı ve birindeki bozulma hayat ağacının kendisinin de yok olmasına neden olabilirdi… Bununla birlikte hayat ağacı ya da dünya ağacı ne toprağa dayalı sınırları ne ırka dayalı etnik hudutları ne de kültürel ayrımları tanıyan gerçekten evrensel bir inanış olgusudur”.

Geçmişimiz, bugünümüz ve yarınımız bir bütün, tıpkı bir ağacın kökleri, gövdesi ve dalları gibi. Evrensel bir olgu olan yaşam ağacı, kültür, ırk, inanç farkı olmaksızın hepimiz için bereket, doğurganlık, sağlık, şans gibi pek çok şeyi ifade ediyor. Hepimizin ortak özlemlere, beklentilere sahip olduğunu söyleyemez miyiz?

Aynı zamanda “Yaşayan her insan gibi, hep yukarı, göğe doğru uzanarak, çıkmak, boy atmak ve meyvelerini vereceği başa ulaşmak eğilimini ve özlemini gösterir” denilmiş ağaçlar için. Evet, tıpkı bizim gibi, insanlar gibi… Değişmek, büyümek, daha iyiye evrilmek…Terapinin, danışmanlığın nihai hedefleridir aynı zamanda.

Yaşam Ağacı ve onun güç verdiğine inanılan reçinesi, yani İLGE, içerdiği tüm bu anlamlar ile en kapsayıcı isim oldu yapmak istediklerim için. Değişimin, büyümenin de kendi içimizden geldiğini anlatıyor aynı zamanda. Çocukların, gençlerin, çiftlerin ve diğer bireylerin sahip oldukları güçlerini kullanabilme ve bir bütün olarak değişime, büyümeye dair olan tüm süreçlerinde onlara eşlik etmesini diliyorum İLGE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞIN.

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) December 2015 : Volume 1 ISSN :Hayat Ağacı Sembolizmi Saliha AĞAÇ1 , Menekşe SAKARYA2 1 Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Ankara, TÜRKIYE 2 Öğr. Gör., Niğde Üniversitesi, Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu, Niğde, TÜRKIYE E-posta: agacsaliha@gmail.com, msakarya@nigde.edu.tr https://gaiadergi.com/hayat-agaci-bilgeligi