GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Psikolojik danışma grupları, üyeleri hem güçlü hem de zayıf yönleriyle içtenlikle kabul eden, lider ve üyeler arasında anlamlı bir ilişki oluşturan, üyelerin birbirine yardım etmesi için onları cesaretlendiren, iş birliğini teşvik eden, her üyeyi olabildiğince sürece katmak için destekleyen, problem çözme konusunda adım atması için yönlendiren, çatışmalar üstünde etkili biçimde çalışılmasını sağlayan, ilişkilerde yeni ve farklı yaşantılar deneyimlemeleri için olanaklar sağlayan, hem bireyin hem de grubun sürekli gelişiminin lider tarafından izlenmesi ve bunun etkili biçimde kullanılması için gerekli kaynakları yaratan uygulamalardır. Tüm bu eylemlerin çıkış noktası ise yardım aldıkları ve desteklendikleri sürece bireyin gelişmesi ve değişim için gerekli adımları atabilmesi konusunda olumlu bir bakış açısı ve inanca sahip olunmasıdır.

Grupla Psikolojik Danışmanın Avantajları:
* Diğerlerinden alınan tepki ve geri bildirimlerin olumlu etkisi*
Yeni davranışları öğrenme ve deneme olanağı sunması
* Yalnız olunmadığı duygusu vermesi
* Güven ve rahatlık hissi vermesi
* Geniş uygulama alanına sahip olması
* Aynı anda birden fazla kişiye yardım sağlaması. (Demir ve Koydemir; 2014).