ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞI


Bir Psikolojik Danışmana Neden İhtiyaç Duyar Çocuk ve Ergenler?

Psikiyatrist, psikolog ve psikolojik danışmanlar ruh sağlığı hizmeti veren profesyonellerdir. Psikolojik danışman, eğitim fakültesi mezunu olup önleyici, koruyucu ruh sağlığı alanı başta olmak üzere gelişim, öğrenme süreçleri ve mesleki/kariyer planlamalar konusunda uzmanlaşmış; bireysel ve grupla psikolojik danışma konusunda teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçmiş bir profesyoneldir.

*Psikolojik danışman, aldığı lisans eğitimi sayesinde eğitim-öğretim süreçleri hakkında gerekli kuramsal bilgilere sahiptir. Çocuğun ve/veya gencin akademik, mesleki, sosyal/duygusal süreçlerini bir bütün olarak değerlendirebilir. Onları, tüm bu boyutlarda eş zamanlı olarak destekleyebilir. Örneğin, akademik başarısı düşük olan bir gencin, kendini daha iyi tanıması, anlaması, sahip olduğu yetenek ve ilgi alanlarını doğru değerlendirmesi, böylece sağlıklı ve gerçekçi hedefler belirlemesi, bu hedeflere ulaşmak için gerekli planlamalar yapmasına destek olurken aynı zamanda gencin sağlıklı bir benlik geliştirmesi, daha iyi ilişkiler kurmasına yardımcı olabilir. Psikolojik danışman, hem bilgi veren, yönlendiren, bir başka deyişle rehberlik eden hem de kurduğu iletişimle, kullandığı yöntem ve tekniklerle değişime ve gelişime kaynaklık oluşturan bir rol üstlenebilir.

Çocuk ve ergenler ile çalışılan, ele alınan konular;
Okul başarısızlığı,Okula uyum sorunları,
Lise ve üniversiteye geçiş süreci, sınav sistemleri
Kariyer planlama,Meslek seçimi,
Sınav kaygısı,
Arkadaşlık ilişkilerinde yaşanan problemler,
Anne-baba ayrılığı.


EBEVEYNLERE YÖNELİK DANIŞMANLIK

Ebeveynlik, kişinin eğitimi, bilgisi ne olursa olsun, çocukla birlikte deneyimlenen, şekillenen yaşantılardan oluşan, deneme-yanılma süreçlerinin, suçluluk ve yetersizlik duygularının da çoğunlukla eşlik ettiği yaşam boyu devam eden rollerden biridir.

Anne-babalar çocuklarının çeşitli gelişim evrelerinde karşılaşabilecekleri problem ve güçlüklere karşı hazırlıksız olabilirler. Aynı zamanda çocuklarının hangi davranışlarının gelişime özgü, hangi davranışlarının ise bunun dışında olduğu ve tüm bunları nasıl ele alabilecekleri konusunda kaygı yaşayabilirler. Bu noktada, çocuğun ve/veya gencin nasıl ele alınabileceği, nasıl desteklenebileceği ve farklı destek kaynaklarının (klinik psikolog, çocuk ve ergen psikiyatristi) devreye girmesi gereken durumlar konusunda bir psikolojik danışmana başvurabilirler.