ERGENLERDE KARİYER DANIŞMANLIĞI


Kariyer Danışmanlığı Neden Önemlidir?

Gencin, “bugüne kadar hiç bu kadar önemli bir karar vermemiştim” diyerek kaygı ve endişe ile tanımladığı bir süreçtir çoğunlukla meslek seçimi. Kimi zaman ebeveynlerin istekleri ve beklentileri ile gencin istek ve beklentilerinin birbirine karıştığı, kimi zaman ebeveynlerin daha çok sorumluluk aldığı, kimi zaman da gencin yeterli bilgi edinme ve yönlendirilme fırsatından yoksun kaldığı…

Gelişimsel olarak yaşamındaki en hızlı değişimle karşı karşıya kalan “hem büyüyen, hem değişen”*** bir genç için, zorlayıcı alanlardan biridir geleceğe dair planlamalar yapmak, kendisine uygun iş ve meslek alanlarını belirleyebilmek. Bu noktada, kariyer danışmanlığının amacı, gençlere kendilerini ilgi, yetenek ve değerler bakımından iyi tanıyarak gerçekçi ve sağlıklı kararlar verme ve doğru kariyer planlaması yapma yönünde destek olmaktır.

Bu süreçte; bireyin bu planlamaları yapabilmesinde önemli olan tüm etmenler, çeşitli test ve test dışı teknikler (değerler sıralaması, mesleki ilgi testleri vb.) kullanılarak belirlenmeye çalışılır.